Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Sınav Kuralları - Baskı Önizleme

+- Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (http://aksmmmo.org.tr)
+-- Forum: STAJYER BİLGİ ALIŞVERİŞİ (http://aksmmmo.org.tr/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: SMMM YETERLİLİK SINAVINA GİRENLERİN YAPMASI GEREKENLER (http://aksmmmo.org.tr/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Konu Başlığı: Sınav Kuralları (/showthread.php?tid=56)Sınav Kuralları - MEHMET ÇOPURSAN - 16-12-2016

Sınav Kuralları
1. Katılımcılar, sınav başlamadan önce sınav binası girişinde hazır olmalıdır. 
2. Sınav binalarına giriş nüfus cüzdanı, T.C kimlik nolu sürücü belgesi veya pasaport ile yapılabilir. (Bu belgeleri sınav dönemine göre belirlemeye TESMER yetkilidir.) 
3. Katılımcılar yalnızca sınav giriş belgesinde belirtilen salonlarda sınava girebilirler. 
4. Kimlik belgeleri ile sınav giriş belgesi, sınav başlamadan önce katılımcı tarafından sıra üzerine konulacaktır. 
5. Sınav görevlileri, katılımcıların oturma düzenini herhangi bir uyarıda bulunmadan değiştirebilirler. 
6. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme tamamlandıktan sonra, salon başkanı kuralları katılımcılara hatırlatacak ve sınav kağıtlarını dağıtacaktır. 
7. Katılımcılar; ilk olarak cevap kâğıdına isimleri ile diğer bilgileri yazarlar ve soru / cevap kâğıtlarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını kontrol ederler. Eksik ve hatalı baskı saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvururlar. 
8. “Sınav Yoklama Tutanağı” katılımcılar tarafından imzalanır. 
9. Yoklama tutanağını imzalamayan ya da sınav kağıdına isim ve istenen diğer bilgilerini yazmayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. 
10. Sınav öncesinde, http://tesmer.org.tr adresinde duyurulan sınav oturumlarında, fonksiyonel olmayan ve sadece dört işlem yapabilen basit hesap makineleri kullanılabilir. 
11. Katılımcılar, sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri "Kopya Tutanağı"na yazılarak, kopya işlemi yapılır. 
12. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerinde adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 
13. Katılımcılar sınav esnasında birbirlerinden silgi, kalem vb. malzeme alıp vermeyecektir.
 14. Sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde sınav konuları ile ilgili kitap, not, sıra üzerine yazılmış kopya unsuru vb. bulunduran katılımcıların kimlik bilgileri "Kopya Tutanağı"na yazılarak, kopya işlemi yapılır. 
15. Katılımcıların, yanlarında olabilecek databank, özel elektronik donanımlar, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan araçlar (cep telefonu, bluetooth, çağrı cihazı v.b ) ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınav süresince ve sınav sonrası binayı terk edene kadar kapalı konumda tutmaları zorunludur. Sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları açık bulunduran adayların durumu "Kopya Tutanağı"na yazılarak, kopya işlemi yapılır. 
16. Sınav görevlileri, kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Sınav görevlileri, sınav disiplinine uymayan katılımcılara herhangi bir uyarıda bulunmadan sınav salonu dışına alabilirler ve kopya işlemi yapabilirler.
17. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri "Kopya Tutanağı"na yazılarak, sınavı geçersiz sayılır ve bunlar 1 yıl süre ile sınavlara alınmazlar. 
18. Sınavda, gerek sınav katılımcıları ile gerekse sınav katılımcısı olmayan kişilerle işbirliği yapılarak kopya çekme girişiminde bulunulması veya kopya çekilmesi halinde yukarıda belirtilen yaptırıma ek olarak kopya çeken ve yardımcı olan tüm kişiler hakkında organize suç oluşturma kapsamında adli işlemler başlatılır. 
19. Sınavı tamamlayan katılımcılar cevap kağıtlarını sınav görevlilerine teslim edeceklerdir. 
20. Sınav süresi dolduktan sonra, katılımcılar kalemlerini bırakıp, sınav kağıtlarını teslim etmek zorundadırlar. Kağıtlarını teslim etmeyen katılımcı hakkında kopya işlemi yapılır. 
21. Katılımcıların, sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 
22. Sınavın ilk 30 dakikasında ve son 15 dakikasında hiçbir katılımcı, sınav salonundan dışarıya çıkarılmaz. 
23. Sınav salonundan ayrılan katılımcılar, bekleme yapmaksızın sınav binasını terk edecektir